top of page
  • Foto van schrijverThe Brave Tenderness

Take Us Home


Take Us Home
'Tour Elentrik' - Street Art route Oosterzele, Mei '22 - Take Us Home', Sofie A.F. De Smet - Foto: Nicky Coudeville

Street Art Route Oosterzele

Je vindt ze overal in het straatbeeld en zijn vaak een doorn in het oog: de saaie en gevoelloze grijze electriciteits- en telecomkasten die ervoor zorgen dat elke inwoner de nodige energie in huis heeft. De gemeente Oosterzele besloot recent om deze saaie, ongevoelige utiliteitskasten te laten beschilderen en om te toveren tot kleurrijke kunstpareltjes.

Als kunstenaar woonachtig in Scheldewindeke -- een deelgemeente van Oosterzele, werd ik geselecteerd om aan de Gijzenzeelse street art route Tour Elentrik van Treepack mee te werken. Samen met andere lokale kunstenaars werden er zo'n 6-tal nutskasten onder handen genomen. Het thema dat we meekregen was 'Vrijheid' -- in de ruime zin van het woord. Het verwijst niet alleen naar de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog (Gijzenzele dorp is bekend om zijn historische bunkerroute), maar meer actueel gezien ook naar de vrijheid waarnaar we nu met z'n allen meer dan ooit verlangen.

'Vrijheid als fenomeen transcenderen' werd mijn uitgangspunt. Het werk 'Take Us Home' kan begrepen worden als 'een wel of niet hypothetisch werk' -- al zal later in de tekst blijken dat dit evenwel niet louter hypothetisch is.In het ontwerp werden verschillende symbolen gebruikt. De schedel -- die je wel of niet in een eerste oogopslag ziet, staat voor het zogenaamde 'eindige'. Het heelal voor het zogenaamde 'oneindige', en het brein -- waarvoor je al iets meer verbeelding dient te gebruiken, geeft weer dat die de ontvanger is van ons bewustzijn. De UAP (vroeger UFO) staat dan weer voor de zogenaamde 'onbekende fenomenen', die mogelijks nieuw licht laten schijnen op ons eigen menselijk bestaan.

De vraag die ik met dit werk tracht te stellen is deze: Willen of kunnen wij voorbij het ongekende kijken en een ruimer, zelfs hoger bewustzijn ervaren? Willen of kunnen wij leren hoe te transcenderen?


"Het transcendente valt niet toe te eigenen. Het is een mogelijkheid, iets wat altijd dáár ligt, buiten het verstand ligt. We krijgen er soms iets van mee, als onze ziel geraakt wordt. Maar de bron daarvan ontgaat ons, net zoals we de zon ook niet in een doosje kunnen stoppen. Daarom is het ook niet verbazend dat ieder totalitair systeem als kern heeft om het transcendente op te heffen. Het communisme en het fascisme waren diep materialistisch. Zij beseften dat als je de mens zijn vrijheid wil ontnemen, je het transcendente moet laten verdwijnen."

Paul Delfgaauw, schrijver voor de Academie voor Geesteswetenschappen

Van zodra we het hebben over vrijheid, en vooral onze vrijheid als mens, bevinden we ons op het terrein van de menselijke geest: ons bewustzijn. Vanuit die optiek betekent vrijheid voor mij: thuiskomen in de bron die ons bewustzijn heeft 'veroorsprongt'.

Uiterlijke gebeurtenissen dagen ons immers voortdurend uit om los te laten en innerlijke vrijheid te vinden door de weg naar binnen te keren, naar de kern van wie we zijn, en onszelf van binnenuit te openen. Wanneer onze mentale energie onze aandacht op een negatieve manier in beslag neemt, zullen uiterlijke omstandigheden, grote of kleine, ons blijven uitdagen, tot we loslaten. Het lijkt dan wel alsof het leven ons tegenwerkt, maar het duwt ons net úit onze gevangenis, de vrijheid in. Dat is precies hoe ook de natuur, de kosmos, en wij mensen op zoek gaan naar groei en vrijheid. Tenslotte maakt ons bewustzijn onderdeel uit van een fundamentele substantie van het universum. Het wordt niet 'geproduceerd' door de hersenen, maar 'ontvangen' door de hersenen, als een antenne dat een signaal (frequentie) opvangt. Het menselijk lichaam functioneert dan als radio, dat bij een defect 'dood' kan zijn, al blijft het signaal wel voortbestaan. Daarom is het zo belangrijk om alles wat er rondom ons gebeurt ook voorbij de menselijke ervaring te onderzoeken, te 'transcenderen', en daar ook onze vrije wil voor in te schakelen.

Wanneer we op zoek gaan naar dit nog vrij onbekende energetische potentieel (dat we ontvangen via meditatie en stilte), en daarmee de gangbare aardse illusies, ook wel de 3D-matrix genoemd, bewust leren omzeilen en durven doorbreken, bereiken we misschien wel de vrijheid waar we sinds mensenheugenis naar hunkeren. Een ware theorie van de vrijheid is daarom misschien wel dit: wie ontdekt dat hij een ontvanger van bewustzijn is, weet te transcenderen en soeverein en vrij te worden -- as within, so without. Dat is misschien wel de les die we hier op aarde allemaal moeten leren: dat in de transcendentie de vrije mens ontstaat.

Opening en gegidste wandeling

Voor de gelegenheid van deze street art route werd een wandelroute van 5km uitgestippeld die alle 6 werken van de Halve Maanroute en de Bunkerroute van Gijzenzele combineert. Op 1 mei 2022 wordt de route feestelijk geopend op het kerkplein van Gijzenzele.

Titel: Take Us home -- Gijzenzelestraat 48, Gijzenzele - OosterzeleUFO's officieel erkendOver nu naar het niet hypothetische gedeelte van 'Take Us Home'.

Onlangs verscheen het boek UFO's Officieel Erkend van internationaal ufoloog en medeoprichter van het Belgisch UFO Netwerk BUFON, Bart Uytterhaegen.

Uytterhaegens boek laat terecht zien dat het ufo-fenomeen vele malen groter is dat wat de mainstream ons wil doen geloven. Een absolute aanrader voor iedereen die zich wil voorbereiden op het nieuws van het millennium.” – Dr. Ir. Coen Vermeeren

Wanneer je er klaar voor bent, zal de spirituele wereld je dingen laten zien die anderen nog niet zien.

Bart leerde ik kennen op een moment dat ik op een steeds meer indringende en persoonlijke manier geconfronteerd werd met fenomenen die ik met het 'gangbare' niet meer kon verklaren. Mijn omscholing tot artistiek en verhalend therapeut had mij reeds in die richting gestuurd, waardoor ik mij opnieuw ging verdiepen in de spirituele wereld, via filosofie, mythologie, sprookjes, volksverhalen, religie, esoterie, geschiedenis en archeologie, maar ook meditatie en energetisch lichaamswerk -- vakgebieden die klaarblijkelijk gerelateerd zijn aan 'buiten-aardse' fenomenen. Dit boek brengt al deze onderwerpen samen en verbindt de punten vanuit een interessante holistische benadering. Het is een verhelderend en onmiskenbaar belangrijk studieboek voor al wie die de kosmos én zichzelf beter wil begrijpen. De overweldigende bewijzen dat we niet alleen zijn in het universum zijn immers meer dan 70 jaar lang een aangehouden staatsgeheim. Het werd in de doofpot gestopt en belachelijk gemaakt, maar nu zijn de bewijzen niet langer meer te negeren. Naast de fascinatie voor hun geavanceerde technologie, doet Bart overigens ook de vraag steeds meer verschuiven naar wie deze buitenaardsen zijn en wat ze hier komen doen.

Een vraag die nauw aansluit bij mijn werk 'Take Us Home'. We bevinden ons immers in een opmerkelijke tijd -- of je op dit moment nu wel of niet aan bewustzijnsverruiming doet, op onbewust collectief niveau weten/voelen we allemaal dat er een grote verschuiving in de wereld plaatsvindt dat ver voorbij het gekende gaat. Diverse openbaringen zullen met deze collectieve ontwaking gepaard gaan. Het is precies waarom mensen nu zoveel angst, haat, ziekte en zorgen voelen naast een gelijktijdig snelgroeiende en diepere mate van mededogen, liefde en een verlangen naar eenheid. Het gaat erom voor eens en voor altijd voor het laatste te kiezen, zodat we naar een hoger bewustzijn kunnen trillen en in dit licht kunnen blijven staan, weg van alle dominante, sleetse 3D-structuren die de wereld al eeuwenlang op ons toepast. Deze ontspoorde systemen dienen uit elkaar te vallen zodat er een nieuwe wereld kan worden opgebouwd, gebaseerd op vrijheid, eenheid en liefde voor iedereen. Langzaam maar zeker geraakt de nieuwe wereld er wel.

Wanneer je beseft dat er andere dimensies bestaan, zul je nooit nog op dezelfde manier denken aan het leven, de dood, jezelf of het universum.

Als mensheid hebben we immers al vele eeuwen lang geaccepteerd dat er altijd iets of iemand de macht over ons heeft en dat dat altijd zo zal blijven. Nu is het moment aangebroken om deze verouderde sociale constructie te verlaten en opnieuw soeverein en vrij te worden. Het is misschien dat wat deze hoger dimensionale wezens van andere werelden ons komen leren. Dat we als mens méér kunnen en zijn dan we voor mogelijk houden, en dat de waarheid hiervoor in de sterren ligt.

Samen met Bart nodig ik jullie van harte uit open te staan voor Interplanetair Contact."Prachtige get together met kunstenares, blogster en verhalenfluisteraar Sofie A.F. De Smet. Haar pittig Ufo-kunstwerk is te bezichtigen op Gijzenzelestraat 48, te Gijzenzele. Op originele wijze brengt deze artistieke dame wonderbaarlijke workshops voor kinderen. Geen stoffige klasjes over astronomie of de laatste scheikundeset maar een krachtige inwijding in de onderliggende waarheden van (o.a. Russische) sprookjes. Sofie mixt op originele wijze het symbolisch narratief en zijn diepere mythische dimensies tot een waar kunstwerk. Verwondering en diepere inzichten komen speels tot leven. Kinderen krijgen het belang van vraagstelling mee en ontwikkelen een nieuwe band met het fantasierijk en waarom het bestaat. Wanneer je flabbergasted op adem komt van deze eigenwijze invalshoek op het sprookje wordt je terug verrast wanneer je Sofie haar schildersatelier inloopt. Je wordt meteen ondergedompeld in een - New York waardige - tentoonstellingssfeer. Het betreft een visuele weergave van Sofie haar eigen universum, een tempel van amazone-achtige wezens in gesprek met Griekse mythische goden. De plastische parels raken tot in het diepste van jouw genetisch spoor en resoneren met de innerlijke ziel als een gong. Nagalmen is hier het sleutelwoord. Is deze dame een nieuw pantheon aan intrapsychische wezens aan het uitbeelden? Zijn het projecties van het menselijke trauma die met kosmische bravoure een weg naar de oppervlakte maakt? Had ik al gezegd dat ik alle werken opkoop? " – Bart Uytterhaegen www.sofieafdesmet.comUFO's Officieel Erkend - Van doofpotoperatie tot openbaring

Volg Bart op facebook.Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page